Osemsmerovky

Lúštenie zadarmo. Lúštenie online.

Krížovky a osemsmerovky


Ako sa lúštia krížovky

Krížovka je lúštiteľská úloha založená na križovaní výrazov vpisovaných do obrazca. Cieľom riešenia krížovky je úplne a správne vyplniť obrazec krížovky a nájsť tajničku.
Pri tvorbe a lúštení krížoviek pomáhajú krížovkárom slovníky.

Prvky krížovky:

  • názov krížovky
  • legenda
  • obrazec
  • vpisované výrazy
  • tajnička

Ako sa lúštia osemsmerovky

Osemsmerovka je logická hra, zábavná hádanka, alebo slovný hlavolam. Skladá sa z tela osemsmerovky (štvorec, kruh, trojuholník, atď...) a zo zoznamu slov. V tele osemsmerovky sú na prvý pohľad náhodne zoradené písmená vedľa seba a v riadkoch tak, že ju celú vyplnia. Slová zo zoznamu slov má lúštiteľ vyhľadať a vyškrtať. Po vyškrtaní všetkých slov ostanú písmena, ktoré tvoria tajničku. Písmená tajničky je treba čítať zhora nadol a zľava doprava.

Slová OSEMsmerovky je možné škrtať ôsmimi smermi:

  • vodorovne
  • horizontálne
  • diagonálne

Klikni a lúšti


Tu si môžete lúštiť vašu obľúbenú krížovku, osemsmerovku a iné hlavolamy

Vyber našich najnovších osemsmeroviek


databáza naších osemsmeroviek